Regionalne Centrum Administracyjne „Małopolska” Sp. z o. o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków; zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000448887 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; konto; NIP: 675-148-38-70; REGON: 122718131; kapitał zakładowy: 57 547 000 zł; kapitał wpłacony: 57 547 000 zł.