06.10.2022 r.

Spółka Regionalne Centrum Administracyjne „Małopolska” sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, NIP: 675-148-38-70; KRS 0000448887, informuje o wystawieniu na sprzedaż składników majątku (ruchomości) w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert. Szczegółowe warunki ogłoszenia i sprzedaży są zawarte w załączonym pliku. Lista i specyfikacja składników majątku wystawionych na sprzedaż znajdują się w załącznikach do ogłoszenia

  • Ogłoszenie sprzedaż ruchomości – plik PDF
  • Zał. 1 Lista składników sprzedaż – plik PDF
  • Zał. 2 Specyfikacja składników majątku do sprzedaży – plik PDF
  • Zał. 3 Formularz ofertowy – plik PDF
  • Zał. 3a Wykaz składników oferty – plik do edycji (Excel)
  • Zał. 4 Informacja przetwarzanie danych osobowych – plik PDF

Wyniki postępowania:

20.10.2022 r.

Regionalne Centrum Administracyjne „Małopolska” Sp. z o.o. w likwidacji informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania otrzymano dwie oferty. Wykaz składników majątku objętych najkorzystniejszymi ofertami wraz z cenami sprzedaży stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o wyniku postępowania.

  • Zał. 1 Wyniki postępowania – plik PDF