Międzynarodowe Targi Branży Komunalnej oraz Targi Building Industry Solutions w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie

01-10-2018  W dniach 26-28 września 2018 r. Spółka Regionalne Centrum Administracyjne „Małopolska” na zaproszenie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wzięła udział w Międzynarodowych Targach Branży Komunalnej oraz Building Industry Solutions w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie.
W pierwszym dniu targów podczas panelu dyskusyjnego, którego tematem były zagadnienia „MARR S.A. jako kreator inwestycji regionalnych” zaprezentowano Spółkę RCA „Małopolska” wraz z projektem nowoczesnego, pierwszego w Polsce ekologicznego kompleksu budynków Urzędu Marszałkowskiego, w którym to zastosowano szereg innowacyjnych i proekologicznych rozwiązań. Uczestnicy targów mogli zapoznać się z technologicznymi nowinkami zastosowanymi w projekcie kompleksu budynków Urzędu Marszałkowskiego. Prezentację dotyczącą Spółki RCA „Małopolska” oraz projektu poprowadził  Prezes Zarządu Artur Szopa.
Dzięki uprzejmości MARR S.A. w wydzielonej części stoiska Spółka RCA „Małopolska” zaprezentowała działanie systemu OCULUS Rift umożliwiającego odbycie wirtualnego spaceru po przyszłym Ratuszu Marszałkowskim – zrealizowanego w technologii VR (Virtual Reality).

______________________________________________________________


Trzecia kadencja Zarządu Spółki

28-06-2018  W dniu 27.06.2018r. Zgromadzenie Wspólników Spółki Regionalne Centrum Administracyjne „Małopolska” Sp. z o.o. udzieliło absolutorium Zarządowi Spółki za 2017 rok.

W związku z upływem okresu drugiej kadencji Zarządu Rada Nadzorcza powołała na kolejną trzyletnią kadencję (na lata 2018 – 2020) Zarząd w dotychczasowym składzie osobowym:

Pan Artur Szopa – Prezes Zarządu

Pan Marian Morawski – Członek Zarządu

Pan Jarosław Hodura – Członek Zarządu

______________________________________________________________


Małopolskie Targi Nowych Technologii w Budownictwie, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz

18-06-2018  W dniach 16-17 czerwca 2018 r. Spółka Regionalne Centrum Administracyjne  Małopolska” wzięła udział w Małopolskich Targach Nowych Technologii w Budownictwie, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz.

Odwiedzającym targi zaprezentowano projekt nowoczesnego, pierwszego w Polsce ekologicznego kompleksu budynków Urzędu Marszałkowskiego. Uczestnicy targów mogli zapoznać się ze szczegółami projektu oraz z zastosowanymi nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Prezentację dotyczącą projektu poprowadzili jeden z projektantów – Bartłomiej Kisielewski z HORIZONE Studio oraz Prezes Zarządu Artur Szopa.

Stoisko Spółki cieszyło się dużym zainteresowaniem, między innymi ze względu na możliwość odbycia wirtualnego spaceru po przyszłym Ratuszu Marszałkowskim – zrealizowanego w technologii VR (Virtual Reality).

______________________________________________________________


Ruszył przetarg na budowę pierwszego w Polsce ekologicznego urzędu

20-03-2018   Spółka Regionalne Centrum Administracyjne „Małopolska” ogłosiła przetarg na generalnego wykonawcę zespołu budynków Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.     

Wykonawca będzie musiał wykazać się dobrą sytuacją ekonomiczną, doświadczeniem w realizacji robót budowlanych obiektów podobnej klasy, a także odpowiednio wykształconym i doświadczonym personelem.

Zespół budynków, który powstanie przy Rondzie Grzegórzeckim będzie pierwszym w Polsce w pełni ekologicznym i certyfikowanym kompleksem obiektów urzędowych, który już na etapie planowania został poddany wielokryterialnej ocenie ekologicznej BREEAM i uzyskał certyfikat na poziomie Excellent. Obejmuje on trzy budynki, z których dwa zajmą pomieszczenia Urzędu i Sejmiku Województwa Małopolskiego. W trzecim ulokowane będą biura MARR SA oraz lokale usługowe i przedszkole. – Biura samorządu wojewódzkiego rozrzucone dzisiaj w różnych punktach miasta znajdą się w jednym miejscu, co ograniczy koszty funkcjonowania urzędu i ułatwi współpracę pomiędzy departamentami. Dzięki zastosowanym w tym projekcie rozwiązaniom mieszkańcy Krakowa zyskają nową, atrakcyjną i przyjazną przestrzeń publiczną – mówi Artur Szopa, prezes RCA „Małopolska”.

Za projekt, wybrany w międzynarodowym konkursie architektonicznym, odpowiada krakowsko-katowickie konsorcjum biur: Horizone Studio Darasz Kisielewski Strzeński (liderzy konsorcjum, autorzy projektu budynków A i B oraz zagospodarowania terenu) i Małeccy Biuro Projektowe (autorzy projektu budynku C). Dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych kompleks zużywał będzie o ponad 30 proc. mniej energii w porównaniu do obiektów zaprojektowanych w tradycyjny sposób. – Dla nas jako projektantów, najistotniejsza jest wiadomość, że tak wysoki poziom rozwiązań proekologicznych został osiągnięty bez konieczności wprowadzania w projekcie większych zmian w stosunku do koncepcji konkursowej opracowanej w październiku 2013 r. Oznacza to, że od samego początku nasze założenia wobec energooszczędności, ekologiczności i jakości rozwiązań architektonicznych były prawidłowe – podkreśla Bartłomiej Kisielewski, partner w Horizone Studio.

Zagospodarowanie terenu na przedpolu budynków wzdłuż al. Powstania Warszawskiego zostało w pełni powiązane z projektem Superścieżka, który zakłada spójne zagospodarowanie terenu między rondami Mogilskim i Grzegórzeckim. Place i przestrzenie między budynkami wypełnią się zieleńcami i ławkami. Dachy budynków zaplanowano jako powierzchnie zielone i tarasy z roślinnością niewymagającą intensywnej pielęgnacji i podlewania.

Koszt budowy zespołu budynków biurowych, niezbędnej infrastruktury i zagospodarowania terenu wyniesie ok. 240 mln złotych. Inwestycja zostanie sfinansowana z kredytu bankowego, zaciągniętego przez RCA.

***

Spółka Regionalne Centrum Administracyjne „Małopolska” odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, związanego z powstaniem zespołu budynków Urzędu Marszałkowskiego, a następnie zarządzanie kompleksem. Jej udziałowcami są Województwo Małopolskie i Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA.

 Kontakt dla dziennikarzy:

Urszula Podraza, rzecznik prasowy MARR

tel. 606 380 677, e-mail: rzecznik@marr.pl

______________________________________________________________


Wybrano wykonawcę prac wyburzeniowych na terenie inwestycji

29-12-2017   Po przeprowadzeniu  postępowania  przetargowego, podpisano umowę na rozbiórkę dwóch budynków przy al. Pokoju 2 i 2a w Krakowie.

W jednym  z  nich kiedyś  funkcjonował szpital,  zaś  w  drugim  przychodnia.   Oba  budynki  nie  były  użytkowane  od dłuższego czasu. Ich rozbiórka rozpoczyna kolejny etap inwestycji związany z przygotowaniem  terenu  pod  budowę  zespołu budynków biurowych z przeznaczeniem pod nową siedzibę władz Województwa Małopolskiego  i  Urzędu  Marszałkowskiego. Prace  rozbiórkowe  rozpoczną  się  z  początkiem  stycznia  2018r. i potrwają osiem  tygodni.  Wykonawcą  robót  jest  krakowska  firma  TRANS-ZIEM.  Nadzór  inwestorski  nad  pracami  budowlanymi  pełnić  będzie wyłoniona wcześniej w przetargu firma Sweco Consulting.

______________________________________________________________


Sweco Consulting będzie sprawować nadzór inwestorski nad budową Ratusza Marszałkowskiego

07-06-2016 Regionalne Centrum Administracyjne „Małopolska” sp. z o.o. podpisało umowę z firmą Sweco Consulting. Spółka wyłoniona w przetargu będzie sprawować nadzór inwestorski nad budową Ratusza Marszałkowskiego czyli zespołu biurowców przy Al. Pokoju w Krakowie – nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego. 

Wyłonienie inspektora o renomowanej pozycji zapewni sprawną i profesjonalną obsługę całego procesu inwestycyjnego począwszy od etapu przedinwestycjnego, poprzez etap budowy i zarządzania nią, a skończywszy na pełnym rozliczeniu inwestycji wraz z nadzorem nad aranżacją wnętrz.

Obecnie budowa ratusza wkracza w kolejny etap –  przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia międzynarodowego przetargu, który wyłoni generalnego wykonawcę inwestycji. Zgodnie z założeniem spółki RCA Małopolska nowy budynek ma być nowoczesny, energooszczędny i zaprojektowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Inwestycja ma być prowadzona w sposób zgodny z otrzymanym przez spółkę certyfikatem BREEAM na poziomie Excellent. Jest on przyznawany w oparciu o wielokryterialny system oceny jakości oraz wpływu budynków na środowisko. Jego przyznanie oznacza, że zarówno sam proces budowlany, jak i powstałe budynki spełniają najwyższe standardy i są przyjazne dla jego użytkowników i środowiska.

Firma Sweco Consulting to największa europejska firma inżynieryjno – doradcza działająca w sektorach: architektura, woda i środowisko, przemysł, energetyka, infrastruktura transportu lądowego i wodnego, intermodalne centra logistyczne. Grupa Sweco zatrudnia ok. 14,5 tys. konsultantów inżynierów, a sprzedaż w ub. roku osiągnęła wartość 1,7 mld euro.

______________________________________________________________

Wybrano projekt nowego Ratusza Marszałkowskiego w Krakowie

23-04-2014   Została podpisana umowa pomiędzy Regionalnym Centrum Administracyjnym „Małopolska”, a konsorcjum biur Horizone Studio i Małeccy Biuro Projektowe dotycząca zaprojektowania nowego Ratusza Marszałkowskiego w Krakowie. Nowoczesny i energooszczędny kompleks budynków ma powstać przy Rondzie Grzegórzeckim (u zbiegu al. Pokoju i al. Powstania Warszawskiego) do końca 2018 roku.

W nowym budynku Urzędu Marszałkowskiego ma mieścić się: Sejmik WM, Zarząd Województwa, poszczególne departamenty Urzędu Marszałkowskiego czy biura jednostek samorządowych. Już wiadomo, że część pomieszczeń będzie wynajmowana pod działalność komercyjną m.in. sklepy, lokale gastronomiczne, przedszkole i ośrodek zdrowia.

Wszystkie projekty architektoniczne, które były brane pod uwagę, zostały wyłonione w ramach międzynarodowego konkursu architektonicznego, jaki odbył się w październiku 2013 roku. Wyłoniono wtedy trzy najlepsze prace, które zostały następnie szczegółowo ocenione pod względem ich funkcjonalności, oddziaływania na środowisko, użyteczności socjalno-kulturalnej, a także kosztów realizacji. Zamawiający oczekiwał od architektów wysokiej jakości rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych, które odzwierciedlają rangę obiektu. Jednocześnie kładziono nacisk na optymalizację kosztów budowy i eksploatacji Ratusza Marszałkowskiego, a także uwzględnienie najnowszych osiągnięć technologicznych, co ma sprawić, że budynek będzie energooszczędny.
Wybrana finalnie koncepcja przedstawiona przez krakowskie biuro Horizone Studio we współpracy z Małeccy Biuro Projektowe z Katowic, otrzymała najwyższą liczbę punktów we wszystkich głównych kategoriach.

– Pracując nad koncepcją myśleliśmy nie tylko o architekturze, ale przede wszystkim o tym w jaki sposób nowy Ratusz może podnieść jakość otoczenia oraz jak stworzyć przyjazną dla człowieka przestrzeń miejską, dostosowaną do nowych potrzeb współczesnego świata. Dlatego jednym z głównych pomysłów projektu, jest obok placu wejściowego, zaprojektowanie drugiego wewnętrznego placu z zielenią, przeznaczonego dla pracowników i odwiedzających – tłumaczy Bartłomiej Kisielewski z Horizone Studio, jeden z autorów projektu.

Wybrany do realizacji projekt powinien uatrakcyjnić okolice Ronda Grzegórzeckiego w Krakowie.Projektanci zaproponowali bowiem rozwiązania, dzięki którym ruch pieszych i rowerzystów nie będzie ze sobą kolidował. Co więcej – w przemyślany sposób rozplanowano zieleń i małą architekturę, dzięki czemu otoczenie Ratusza Marszałkowskiego będzie harmonijne i funkcjonalne.

Regionalne Centrum Administracyjne „Małopolska” sp. z o.o. powstało w 2012r. na mocy uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Celem powołanej spółki było przeprowadzenie międzynarodowego konkursu architektonicznego, wybór projektanta, nadzorowanie opracowania projektu budowlanego, a następnie pozyskanie finansowania i przeprowadzenie przetargu na budowę budynków. Po zakończeniu budowy Ratusza Marszałkowskiego, spółka będzie nimi zarządzać. Źródłem sfinansowania projektu będą środki MARR S.A. i środki pozyskane przez Spółkę z kredytu bankowego.

Horizone Studio Darasz, Kisielewski, Strzeński Sp.J. specjalizuje się w projektowaniu technologicznie zaawansowanych budynków biurowych, użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych. Architekci z Horizone swoje doświadczenie zdobywali w kraju oraz na najbardziej wymagających rynkach Europy, m.in. w Niemczech, Szwecji oraz Irlandii. Są współautorem m.in. budynku Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, nominowanego do najbardziej prestiżowej europejskiej nagrody architektonicznej Mies van den Rohe Award. Biuro jest jedną z firm założycielskich PLGBC Polish Green Building Council.

Małeccy Biuro Projektowe Wojciech Małecki specjalizuje się w projektowaniu budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych. Na swoim koncie ma m.in. realizację placówek dyplomatycznych RP w Szwecji, Danii, Nigerii i na Ukrainie. W ostatnim czasie ich realizacja Centrum Sportowego Bażantowo zdobyła wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną 2013.

Więcej informacji na: www.horizone.com.pl   www.maleccy.com  

______________________________________________________________


Rozstrzygnięcie konkursu

22-10-2013   Rozstrzygnięcie Konkursu SARP nr 952 – Ratusz Marszałkowski w Krakowie. 

Uchwała Zamawiającego:

Regionalne Centrum Administracyjne „Małopolska” Sp. z o.o. było Zamawiającym i Organizatorem Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla zespołu budynków usługowo–biurowych z częścią komercyjną z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy alei Pokoju w Krakowie.

 

_________________________________________


Konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną

10-05-2013   RCA jest koordynatorem konkursu na nowy Ratusz Marszałkowski w Krakowie.

Więcej szczegółów na stronie www SARP:  Konkurs SARP nr 952

_________________________________________


Strona główna…

_________________________________________