Zarząd RCA „Małopolska” sp. z o.o. :

Marek Oleniacz – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza RCA „Małopolska” sp. z o.o. :

Michał Pietras–Roszkowski – Przewodniczący RN
Andrzej Cyganowski – Zastępca Przewodniczącego RN
Agnieszka Celebańska – Sekretarz RN

Scroll Up