Zarząd RCA „Małopolska” sp. z o.o. :

Marek Oleniacz – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza RCA „Małopolska” sp. z o.o. :

Michał Pietras–Roszkowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Agnieszka Celebańska – Sekretarz Rady Nadzorczej

Scroll Up