By - admin

Wybrano wykonawcę prac wyburzeniowych na terenie inwestycji.

W dniu 29.12.2017r.,  po przeprowadzeniu  postępowania  przetargowego, podpisano umowę na rozbiórkę dwóch budynków przy al. Pokoju 2 i 2a w Krakowie. W jednym  z  nich kiedyś  funkcjonował szpital,  zaś  w  drugim  przychodnia.   Oba  budynki  nie  były  użytkowane  od dłuższego czasu. Ich rozbiórka rozpoczyna kolejny etap inwestycji związany z przygotowaniem  terenu  pod  budowę  zespołu budynków biurowych z przeznaczeniem pod nową siedzibę władz Województwa Małopolskiego  i  Urzędu  Marszałkowskiego. Prace  rozbiórkowe  rozpoczną  się  z  początkiem  stycznia  2018r. i potrwają osiem  tygodni.  Wykonawcą  robót  jest  krakowska  firma  TRANS-ZIEM.  Nadzór  inwestorski  nad  pracami  budowlanymi  pełnić  będzie wyłoniona wcześniej w przetargu firma Sweco Consulting.