Lokale komercyjne, którymi dysponujemy, zostały zaprojektowane według zasad zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem energooszczędnych oraz przyjaznych dla środowiska i pracowników rozwiązań technicznych. Zminimalizuje to straty  ciepła, zużycie energii pierwotnej do ogrzewania,  chłodzenia i wentylacji. Została wykonana optymalizacja  wykorzystania światła dziennego, a także pozyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej z  energii słońca i wiatru. Dzięki takim zastosowaniom możliwe jest obniżenie kosztów  utrzymania obiektów.
Nowoczesność, lokalizacja oraz użycie bezpiecznych materiałów stanowi o atrakcyjności i prestiżu Nieruchomości przy jednoczesnym zapewnieniu racjonalizacji kosztów eksploatacji.
Budynek zaprojektowany został przez krakowskie konsorcjum Horizone Studio – Małeccy Biuro Projektowe, z myślą o jego funkcjonalności w jak  najwyższej klasie powierzchni komercyjnych