Obiekt zostanie zrealizowany u zbiegu Alei Pokoju i Alei Powstania Warszawskiego, przy Rondzie Grzegórzeckim w Krakowie. Główne wejście do budynków zlokalizowano od strony Ronda Grzegórzeckiego, gdzie przewidziano również reprezentacyjny plac wejściowy. Natomiast od strony Alei Powstania Warszawskiego długa elewacja zespołu budynków tworzyć będzie nową pierzeję ulicy i nada jej reprezentacyjny charakter.

Zespół budynków zaprojektowało konsorcjum biur architektonicznych: Horizone Studio (lider konsorcjum i autor projektu budynków A i B oraz projektu zagospodarowania terenu) oraz Małeccy Biuro Projektowe (autor budynku C). Projekt zdobył nagrodę w międzynarodowym konkursie architektonicznym w październiku 2013 roku. We wrześniu 2017 roku wykonano program funkcjonalno-użytkowy zmiany projektu budynku C, w części dotyczącej 1, 2 i 3 piętra. Program sporządziło biuro projektowe Pronobis Studio z siedzibą w Bytomiu.

Wewnątrz Kompleksu, pomiędzy budynkami zaprojektowany został plac, przewidziany na miejsce spotkań i odpoczynku, m.in. dzięki dostępowi do usług zlokalizowanych w parterach budynków.

Kompleks składać się ma z trzech budynków: A, B i C. Wysokość obiektów będzie zróżnicowana:

  • budynek A w najwyższej części będzie składał się z 10 kondygnacji nadziemnych, w średniej z 8 i w najniższej z 6,
  • budynek B będzie miał równą wysokość 6 kondygnacji,
  • budynek C będzie składał się z 5 kondygnacji nadziemnych.

Inwestycja obejmuje także budowę dwóch garaży podziemnych, wspólny pod budynkami A i B oraz pod budynkiem C. W sumie oba parkingi zapewnią 292 miejsca parkingowe. Dodatkowo przewidzianych zostało 8 naziemnych miejsc parkingowych.

Powierzchnia całkowita kompleksu wyniesie 46.806,7 m2, natomiast powierzchnia netto 41.007,9 m2, w tym powierzchnia użytkowa wyniesie 29.914,4 m2. Piętra budynków A i B będą zajmowane przez urzędników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Kompleks będzie nową siedzibą dla Zarządu Województwa, poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz biur jednostek samorządowych.

Powierzchnia biurowa w budynku C będzie wynajęta spółce MARR oraz na potrzeby przedszkola. Ponadto na parterach wszystkich budynków przewidziane są powierzchnie do wynajmu pod funkcje gastronomiczne i handlowe.

Przewiduje się, iż łącznie w kompleksie pracować będzie około 1.700 osób.

Zespół budynków zaprojektowany jest według zasad zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem energooszczędnych oraz przyjaznych dla środowiska i pracowników rozwiązań technicznych. Rozwiązania te mają na celu minimalizację strat ciepła przez fasady, minimalizację zużycia energii pierwotnej do ogrzewania, chłodzenia i wentylacji, optymalizację wykorzystania światła dziennego, a także pozyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej z energii słońca i wiatru oraz retencjonowanie wód opadowych i dalsze ich wykorzystanie do nawadniania terenów zielonych i do celów sanitarnych. Jednym z zaprojektowanych rozwiązań jest także system tri-generacji, w którym z dostarczanego do budynku gazu produkuje się ciepło do ogrzewania, zimno do klimatyzowania i prąd do zasilania energetycznego, dzięki czemu możliwe jest obniżenie kosztów utrzymania obiektów. Ponadto niewykorzystane nadwyżki prądu będzie można odsprzedać do zakładu energetycznego.

Projekt inwestycji dzięki wprowadzonym rozwiązaniom uzyskał w 2015 roku certyfikat ekologiczny BREEAM Interim na poziomie Excellent oraz w 2016 roku główną nagrodę PLGBC Green Building Award na najbardziej ekologiczny budynek publiczny w Polsce.