RCA „Małopolska” sp. z o.o. w likwidacji :

Piotr Socha – Likwidator

Rada Nadzorcza RCA „Małopolska” sp. z o.o. w likwidacji:

Michał Pietras–Roszkowski – Przewodniczący RN
Andrzej Cyganowski – Zastępca Przewodniczącego RN
Agnieszka Celebańska – Sekretarz RN